Fragmenter

Fragmenter

Fragmenter er ett prosjekt jeg har jobbet med våren 2020 som endte i en installasjon på 6 akrylmalerier, hver på 1x1m. Tilsammen er maleriet 2x3m. Maleriet er ett konsept jeg har jobbet med utifra en collage jeg har laget av bokstaver som er splittet opp og satt sammen i ugjenkjennelige formasjoner. 

Tanken er å splitte opp, fragmentere, den opprinnelige formen til bokstavene slik at de mister sin opprinnelige mening og blir endel av en helhet.  

Med dette konseptet ligger det en mal hvor jeg kan utforske disse maleriene i andre størrelser og med andre farger. Det ligger også i konseptet at jeg aldri skal male de samme fargene i samme størrelse flere ganger enn en gang. Hvert enkelt maleri skal være unikt og ved endring av farger og størrelse vil også inntrykket av motivet endre seg.