Melankoli


Melankoli

En serie malerier hvor mine indre følelser, samfunnets påvirkning, mine egne erfaringer og minner om menneskelige relasjoner har vert grunnlaget for ideutvikling og visjon for bildets form og sluttresultat. 

Jeg opplever gjennom denne serien og samtaler med betrakteren at disse temaene i mine bilder har stor betydning for mange. Flere legger egne minner og erfaringer til disse bildene, minner som ikke er mine og erfaringer jeg ikke kjenner. 

Melankoli forbindes ofte med sorg, depresjon, forvirring, vemod og nedstemthet, men også nostalgi. Melankoli er en side av livet vi alle en eller annen gang må innom.