Form og farger

Form og farger

Konseptet går ut fra en collage jeg laget høsten 2019, ett konsept som jeg vil arbeide med og komme tilbake til i lang tid fremover. 

Serien 1: PB&O

PB&O henspiller på hovedfargen i bildet Prussian Blue og Ocher som er komplimenter farger til hverandre. Rundt disse to fargene har jeg arbeidet med form og andre farger i komposisjon til hverandre. No1, No2 og No3 er en sammenhengende maleri installasjon (SOLGT). No1.1, No2.1 og No3.1 er utstnitt fra hvert enkelt maleri i serien No1 - No3, der jeg går lengre inn i bildets form og fremhever det enkle i streken og penselføringen. BIG er ett stort maleri (100x120cm) med enkle former som leker seg på lerretet.