Om meg

"Jeg må utfordre meg til å prøve nye uttrykk, stivner jeg i en form mister jeg kreativiteten min og det er den som gjør meg levende"

Britt Knoff (1966) er bosatt i Moss hvor hun har sitt kunstneriske virke. Hovedsakelig arbeider hun med maleri og tegning, men ofte i kombinasjon med grafikk, installasjoner og artbooks. Hun anser seg selv som en konseptuell kunstner hvor prosessen er det viktigste i hennes arbeide, det er der hun kan tester ut forskjellige teknikker og medier, finner rom for forandringer eller en utvikling i det uttrykket hun søker. En ser en klar sammenheng mellom hennes tidligere yrke som bygningsingeniør og hennes kunst uttrykk hvor det konstruktive og arkitektoniske er fremtredende. Hun ønsker ikke å legge for mange føringer i sin kunst, for henne er det viktig at betrakteren gjør sine egne erfaringer. 

Britt Knoff (1966) lives in Moss, Norway, where she has her artistic work. She mainly works with painting and drawing, but often in combination with graphics, installations and artbooks. She considers herself a conceptual artist where the process is the most important thing in her work, it is here she can test different techniques and media, find room for change or a development in the expression she seeks. One sees a clear connection between her previous profession as a civil engineer and her art expression where the constructive and architectural are prominent. She does not want to put too many guidelines in her art, for her it is important that the viewer makes his own experiences.