Papir

Papir har mang egenskaper utenom å brukes i bøker, aviser, reklame, skissebøker m.m. Gjennom arbeidene med papir skyves rammene for papirets bruksområder og den vanlige oppfattelsen av papirets bruksområde endres.